Арэнда прасторы
Падзеі
16 кастрычніка а 18-й гадзіне

Адкрытая сустрэча з літоўскім фатографам Рымалдасам Вікшрайцісам

Фотастужка

Rimaldas Viksraitis Slaughter. 1999

Адкрытая сустрэча з літоўскім фатографам Рымалдасам Вікшрайцісам

Галерэя сучаснага мастацтва Ў

16 кастрычніка ў 18.00 запрашаем на адкрытую сустрэчу з удзельнікам праекта “Рэальны Свет” Рымалдасам Вікшрайцісам.

Пра аўтара і праект

24.09. – 18.10.2015

Праект Марціна Пара і Рымалдаса Вікшрайціса "Рэальны свет"

Выстава адбываецца у рамках Месяца Фатаграфіі ў Мінску

Каўнаская Фотагалерэя, галерэя сучаснага мастацтва “Ў” прадстаўляюць праект брытанскага фатографа Марціна Пара і літоўскага фатографа Рымалдаса Вікшрайціса “Рэальны Свет”

Першая сустрэча гэтых двух фатографаў адбылася ў 2009 годзе ў рамках Еўрапейскага фестывалю фатаграфіі "Сустрэчы ў Арлі". Там Р. Вікшрайціс, вылучаны вядомым брытанскім фатографам Марцінам Парам, атрымаў узнагароду "Адкрыццё года". М. Пар пачаў сваю міжнародную кар'еру ў якасці фатографа ў горадзе Арль у 1986 г. аднак паміж фатографамі можна прасачыць больш канкрэтныя сувязі. Абодва аўтары адкрытыя да навакольнага свету і гатовыя паказаць трагікамічныя бакі нашага жыцця. Толькі адзін знаходзіць іх у глабалізаваным свеце, а другі – у маленькім правінцыйным мястэчку.

Як у фатаграфіі М. Пара, так і ў фотагісторыях Р. Вікшрайціса можна ўбачыць шокавыя скрайнасці гратэску, праявы дзіўных формаў, якія яны выбіраюць, сімвалы і незвычайныя ракурсы. Усе гэтыя элементы адпавядаюць асноўнай сіле мастакоў і пасланню, якое яны шлюць гледачам – адлюстраванне рэальнага жыцця.

Для гэтага фатограф М. Пар выкарыстоўвае свае сродкі: крытыку, гумар і спакусы. Такім чынам, здымкі брытанскага мастака арыгінальныя, гуллівыя і лёгка чытаюцца. Аднак, нягледзячы на пэўную прастэчу, аўтар пранікае ў глыбокія пласты быцця, паказваючы, як на самой справе мы жывем, як мы прадстаўляем сябе грамадству, і што мы цэнім больш за ўсё. Вольны час, спажыванне і камунікацыя – вось што даследуе гэты брытанскі фатограф на працягу некалькіх дзесяцігоддзяў падчас сваіх падарожжаў па ўсім свеце. Ён вывучае нацыянальныя асаблівасці і міжнародныя з'явы, каб высветліць, наколькі яны важкія як сімвалы, што дапамогуць будучым пакаленням зразумець нашыя культурныя асаблівасці.

Між тым, Р. Вікшрайціс у сваіх здымках дакументуе цесныя адносіны з рэальнасцю, быццам фіксуючы аб'ектыўны погляд на людзей без асаблівых прыхарошанняў, таму ягоныя творы нельга атаясамліваць ні з традыцыямі літоўскай фатаграфіі, ні з пераважнымі тэндэнцыямі сучаснай фатаграфіі.

Падчас выстаўнага праекта адбудзецца сустрэча з мастаком Рымалдасам Вікшрайцісам, прэзентацыя праектаў Каўнаскай фотагалерэі і асобных творчых праектаў фотамастакоў, з якімі працуе галерэя.

Асобная падзяка партнёрам праекту Амбасадзе Літоўскай Рэспублікі ў Рэспубліцы Беларусь і НДА Kulturos Ambasada, Літва, кампаніі Samsung.

Уваход на выставу даступны асобам, якія дасягнулі 18 гадоў.

Кошт квітка 15.000

________________________________________________

24.09. – 18.10.2015

Kaunas Photography Gallery, Ў Gallery of Contemporary Art presents the Real World by a British photographer Martin Parr and a Lithuanian photographer Rimaldas Vikšraitis

The first collision of these two photographers took place in 2009, in the European photography festival "Rencontres d'Arles." Here, R. Vikšraitis nominated by famous British photographer Martin Parr won "Discovery of the Year" award. M. Parr started his international career as a photographer exhibiting in Arles at 1986. Some more specific links between two photographers can be recognized. Both authors are open to the world around them and are ready to show our tragicomical sides of life. Only one of them discovers them in globalized world, the other - in a small provincial town.

As in photographs of M. Parr either in photo stories of R. Vikšraitis can be seen shocking extremes of the grotesque, the manifestation of strange forms which they choose, symbols and unusual perspectives. All of these elements responds the basic power of artists and a message which they sent to encode to the viewers - a reflection of real life.

For transferring this item, photographer M. Parr uses his artillery: criticism, humor and temptations. Consequently, the British artist's pictures are original, playful and easily readable. However, despite the simple expression, the author penetrates into the deeper layers of existence by showing how we actually live, how we present ourselves to society and what we appreciate the most. Leisure, consumption and communication are the concepts that this British photographer has been researching for several decades now on his worldwide travels. In the process, he examines national characteristics and international phenomena to find out how valid they are as symbols that will help future generations to understand our cultural peculiarities.

Meanwhile, R. Vikšraitis in his photo lines documenting a close relationship with the fixed reality, and allegedly shooting an objective look at the people are not soften up, that’s why his works can not be equated to the tradition of Lithuanian photography either with the prevailing trends of contemporary photography.