Рубрыкi
Арэнда прасторы
Навіны
Верасень 10, 2018 | Галерэя «Ў»

Стажыроўка “The Comic Continent vol. II”

Заклік да ілюстратараў
на васьмідзённую стажыроўку у Германіі, ментар - Piotr Socha (Польшча)
“Мая спадчына, змрочная ды вясёлая”

Умовы падачы заявы:
-запампаваць дзве раней не апублікаваныя ілюстрацыі – адзіночныя або серыі – на нашу тэму (максімальны памер файла – 1 мегабайт)
-запоўніць форму заявы на англійскай мове, пагадзіцца з умовамі захавання дадзеных, публікацыі і аўтэнтыфікацыі аўтарскіх правоў, як пазначана ў форме.
-пагадзіцца з наступнымі ўмовамі: вам больш за 18 гадоў, вы маеце замежны пашпарт і валодаеце англійскай мовай на ўзроўні B1 ці большым.

Мы прапаноўваем:
-восем дзён са славутым мастаком Piotr Socha у Мюнхебергу, каля Берліна.
-куратарскія экскурсіі для ілюстратараў ў Берліне.
-удзел у варкшопах, выставах, фестывалях і графік-маркеце.
-пакрыццё кошту пералёту, жытла і нямецкай візы.
-250€ на выдаткі на неабходныя матэрыялы – ці што заўгодна.
-дадатковае наведванне аднаго з мерапрыемстваў у Львове (Украіна) ці Тбілісі (Грузія).

Міжнародны фестываль кніг з малюнкаммі быў заснаваны ў 2013 годзе ў Мюнхебергу, каля польска-нямецкай мяжы. З таго часу штовосень ілюстратары кніг для дзяцей і моладзі з Германіі і Польшчы, а таксама з Літвы, Чэхіі, Расіі, Украіны і Грузіі збіраюцца на тыдзень з агульнай тэмай работ для рознай публікі і адзін для аднаго. Праграму курыруюць Sarah Wildeisen, Barbara Anna Bernsmeier і Oliver Spatz.

www.bilderbuchfestival.de – www.facebook.com/bilderbuchfestival

Фестываль у другі раз збірае ілюстратараў на міжнародную стажыроўку Comic Continent. Тэма гэтага года – “Мая спадчына, змрочная і вясёлая”, а куратарам стажыроўкі будзе славуты ілюстратар Piotr Socha (Польшча). Стажыроўка пройдзе з 11 па 18 лістапада. Мастакі, яікя прымуць удзел у праграме, будуць выбраныя ў ананімным працэсе журы, у якім будуць прадстаўленыя Галерэя «Ў», Цэнтр кніжнага мастацтва Тбілісі (Грузія), Выдавецкі дом «Самакат» (Расія), Выдавецкі дом «Стары леў» (Украіна) і Bilderbuchfestival.
Праграма скончыцца выставамі і прэзентацыямі рэзультатаў стажыроўкі, а таксама нэтворкінг-мерапрыемствамі у Львове і Тбілісі.

Падаць заяву можна да 00:00 20 верасня 2018.

Калі ў вас з’явіліся пытанні, звяртайцеся да прадстаўнікоў праграмы:
Беларусь – Ганна Чыстасердава: ac@ygallery.by
Германія – Barbara Anna Bernsmeier: bab@bilderbuchfestival.de
Грузія – Natalia Lomouri: nlomouri@writershouse.ge
Расія – Міхаіл Скотнікаў: project.initiative@yandex.ru
Украіна – Вольга Крук: okruk@starlev.com.ua

"Комикс Continental Vol II"

Нажмите, чтобы проиллюстрировать
В XIX веке в Германии менталист - Пётр Соха (Польша)
"мое наследство, мрачное и веселое"

Условия заявления:
- скачать два ранее не опубликованные иллюстрации - только или серии - по нашей теме (максимальный размер файла-1 Мегабайт)
- заполнить форму английского языка, согласовать условия данных, средства массовой информации и авторские права на аутентификацию, как отмечено в форме.
- согласны со следующими условиями: Вам более 18 лет, у вас есть иностранный паспорт и собственный английский язык на уровне в1 или больше.

Мы предлагаем:
- восемь дней со знаменитым художником Петру Соха в Мюнхене, недалеко от Берлина.
- kuratarskíâ экскурсия для иллюстраторов в Берлине.
- участие в varkšopah, выставке, festyvalâh и графике графов.
- покрытие расходов на авиабилеты, проживание и немецкие визы.
- 250 € на расходы необходимых материалов - или что-то еще.
- позитивный визит к одному из событий во Львове (Украина) или Тбилиси (Грузия).

Международный фестиваль книг с malûnkammí был основан в 2013 году в Мюнхене, недалеко от польско-немецкой границы. С тех пор в из книг для детей и молодежи из Германии и Польши, а также из Литвы, Чехии, России, Украины и Грузии будут неделю с общей работы для публики и по одной для друг друга. - что? Программа kuryruûcʹ Сара Wildeisen, Барбара Анна Bernsmeier и Оливер Люцерн.

www.bilderbuchfestival.de – www.facebook.com/bilderbuchfestival

Фестиваль второй раз для иллюстрации на международной сцене комиксов continental. Тема этого года - "мое наследство, мрачное и веселое", а в будет славутич иллюстратор Петр Соха (Польша). Старение будет проведено с 11 по 18 ноября. Артисты, по пути участия в программе, будут отобраны в в прогрессе, который будет представлять галерею " в ", центре книги " Искусство Тбилиси " (Грузия), опубликовано домом " самакат " (Россия), дом vydaveckí "Старый Лев" (Украина)) и bilderbuchfestival.
Программа завершила выставку и презентацию результатов в, а также в мероприятия во Львове и Тбилиси.

Применить заявление к 00:00 сентября 2018. года.

Если у вас есть вопросы, свяжитесь с представителями приложения:
Беларусь - ханна čystaserdava: Ac@Ygallery.By
Германия - Барбара Анна Bernsmeier: Bab@Bilderbuchfestival.De
Грузия - Наталья Lomouri: Nlomouri@Writershouse.Ge
Россия - Михаил Скотти: Project.Initiative@Yandex.Ru
Украина - вольта крус: Okruk@Starlev.Com.Ua